ราคาเฟรม ทัชสกรีน

ราคา มัลติ ทัชสกรีน 4 จุด (ทัชได้ 4 จุดพร้อมกัน)
 • รุ่น GT4-IR-F32  ขนาด 32 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 13,500 บาท
    ขายดี
 • รุ่น GT4-IR-F40  ขนาด 40 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 15,500 บาท
    ขายดี
 • รุ่น GT4-IR-F42  ขนาด 42 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 15,500 บาท
    ขายดี
 • รุ่น GT4-IR-F43  ขนาด 43 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 15,500 บาท
    ขายดี
 • รุ่น GT4-IR-F46  ขนาด 46 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 16,500 บาท
    ขายดี
 • รุ่น GT4-IR-F48  ขนาด 48 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 19,500 บาท
    ขายดี
 • รุ่น GT4-IR-F49  ขนาด 49 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 19,500 บาท
    ขายดี
 • รุ่น GT4-IR-F50  ขนาด 50 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 19,500 บาท
    ขายดี
 • รุ่น GT4-IR-F55  ขนาด 55 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 20,500 บาท
    ขายดี
 • รุ่น GT4-IR-F60  ขนาด 60 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 25,500 บาท
 • รุ่น GT4-IR-F65  ขนาด 65 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 29,000 บาท

ราคา มัลติ ทัชสกรีน 6 จุด (ทัชได้ 6 จุดพร้อมกัน)
 • รุ่น GT6-IR-F32  ขนาด 32 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 16,500 บาท
    ขายดี
 • รุ่น GT6-IR-F40  ขนาด 40 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 18,500 บาท
    ขายดี
 • รุ่น GT6-IR-F42  ขนาด 42 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 18,500 บาท
    ขายดี
 • รุ่น GT6-IR-F43  ขนาด 43 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 18,500 บาท
    ขายดี
 • รุ่น GT6-IR-F46  ขนาด 46 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 19,500 บาท
    ขายดี
 • รุ่น GT6-IR-F48  ขนาด 48 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 22,500 บาท
    ขายดี
 • รุ่น GT6-IR-F49  ขนาด 49 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 22,500 บาท
    ขายดี
 • รุ่น GT6-IR-F50  ขนาด 50 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 22,500 บาท
    ขายดี
 • รุ่น GT6-IR-F55  ขนาด 55 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 23,500 บาท
    ขายดี
 • รุ่น GT6-IR-F60  ขนาด 60 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 28,500 บาท
 • รุ่น GT6-IR-F65  ขนาด 65 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 39,000 บาท

ราคา มัลติ ทัชสกรีน 8 จุด (ทัชได้ 8 จุดพร้อมกัน)
 • รุ่น GT8-IR-F32  ขนาด 32 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 19,000 บาท
    ขายดี
 • รุ่น GT8-IR-F40  ขนาด 40 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 21,000 บาท
    ขายดี
 • รุ่น GT8-IR-F42  ขนาด 42 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 21,000 บาท
    ขายดี
 • รุ่น GT8-IR-F43  ขนาด 43 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 21,500 บาท
    ขายดี
 • รุ่น GT8-IR-F46  ขนาด 46 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 22,000 บาท
    ขายดี
 • รุ่น GT8-IR-F48  ขนาด 48 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 24,900 บาท
    ขายดี
 • รุ่น GT8-IR-F49  ขนาด 49 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 24,900 บาท
    ขายดี
 • รุ่น GT8-IR-F50  ขนาด 50 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 24,900 บาท
    ขายดี
 • รุ่น GT8-IR-F55  ขนาด 55 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 25,000 บาท
    ขายดี
 • รุ่น GT8-IR-F60  ขนาด 60 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 31,000 บาท
 • รุ่น GT8-IR-F65  ขนาด 65 นิ้ว Ratio 16:9
  ราคา 41,500 บาท
*ราคาข้างต้นไม่รวม Vat
**สามารถสั่งเฟรมขนาดอื่น ๆ ได้ (มัดจำล่วงหน้า 50%)