เงื่อนไขการรับประกัน

การรับประกันสินค้า

  • สินค้ารับประกัน 1 ปี
  • หากสินค้ามีปัญหาภายใน 1 เดือน ยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ทันที
  • หากสินค้ามีปัญหาหลังจาก 1 เดือน จะส่งสินค้าไปซ่อมให้ก่อน หากซ่อมไม่ได้จึงจะเปลี่ยนสินค้า 
  • ระยะเวลารับประกันเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้าไป 
  • รับประกันเฉพาะตัววงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในตัวสินค้า ไม่รับประกันภายนอกตัวสินค้า เช่น กรอบ กระจก สายUSB 
  • สินค้าที่นำมาเคลมหรือส่งซ่อม ตัวสินค้าภายนอกต้องอยู่ในสภาพปกติ ไม่มีรอยแตก ร้าว หัก งอ สายUSB ขาด/ชำรุด
  • สินค้าที่นำมาเคลมหรือส่งซ่อม ที่ขนส่งมาทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่ง ทางลูกค้าต้องออกค่าส่งสินค้าและรับสินค้ากลับเอง
  • ตัววอยรับประกันสินค้าต้องอยู่ในสภาพปกติ ไม่ขาด หรือถูกฉีกออก